Zakres usług

Oferta

Oferuje wydanie opinii eksperckiej oraz współpracę i konsulting z zakresu:

 • WDRAŻANIE eCMR w FIRMIE jako pełnomocnik ds. eCMR,
 • Spory podatkowe w branży paliwowej i TSL. Analiza wyników kontroli celno-skarbowych np. w sprawie WDT, VAT,
 • UTRACONE KORZYŚCI FINANSOWE, PRZESTOJE POJAZDÓW, FRACHTY, WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA (kalkulacja i określanie kosztów przewozów drogowych w relacjach wschód-zachód),
 • MOCOWANIE I PAKOWANIE ŁADUNKÓW,
 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU DROGOWEGO,
 • WYCENA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW,
 • LIKWIDACJA SZKÓD TRANSPORTOWYCH,
 • NEUTRALIZACJA - CMR,
 • Postępowania reklamacyjne m.in w szkodach w transporcie,
 • Obliczanie utraconych korzyści finansowych związanych z dochodzeniem przez przedsiębiorców odszkodowań w związku z np.: przestojami pojazdów,
 • OBSŁUGA LOGISTYCZNA FIRM - CONTROLLING FINANSOWY, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W DZIAŁACH LOGISTYCZNYCH - eliminacja pustych przebiegów, wykrywanie nieprawidłowości,
 • KOSZTORYS PONIESIONEJ STRATY FINANSOWEJ,
 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH ORAZ OFERT PRZETARGOWYCH,
 • Przewozy chłodnicze,
 • Analiza listów przewozowych CMR, zleceń przewozowych oraz umów o współpracę pomiędzy przewoźnikami a kontrahentami,
 • Ekonomika transportu drogowego,
 • Międzynarodowy i krajowy transport drogowy (przepisy prawa polskiego, unijnego oraz krajów wschodnich,
 • Opłaty drogowe, ograniczenia w ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • Rachunkowość w transporcie,
 • Podatek VAT i AKCYZA w transporcie paliw ciekłych,
 • KALKULACJE KOSZTOWE - RENTOWNOŚĆ - DO UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z ZAKRESU WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZOWYCH,
Dodatkowo oferuje doradztwo z zakresu:
 • audyty w zabezpieczeniu ładunków przed rozpoczęciem przewozu,
 • optymizacja kosztów przewozowych w przedsiębiorstwie - analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz określenie rentowności przewozu, wycena przedsiębiorstw,
 • długoterminowe doradztwo w prowadzeniu firmy przewozowej - doradztwo osobiste i telefoniczne,
 • doradztwo w postępowaniach sądowych - audyt pozwów sądowych o odszkodowania w transporcie, głównie przed sądami gospodarczymi,

Oferuje wydanie opinii eksperckiej oraz współpracę i konsulting z zakresu:

 • WDRAŻANIE eCMR w FIRMIE jako pełnomocnik ds. eCMR,
 • Analiza i opiniowanie wyników kontroli celno-skarbowych np. w sprawie WDT, VAT,
 • UTRACONE KORZYŚCI FINANSOWE, PRZESTOJE POJAZDÓW, FRACHTY, WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA (kalkulacja i określanie kosztów przewozów drogowych w relacjach wschód-zachód),
 • MOCOWANIE I PAKOWANIE ŁADUNKÓW,
 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU DROGOWEGO,
 • WYCENA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW,
 • LIKWIDACJA SZKÓD TRANSPORTOWYCH,
 • NEUTRALIZACJA - CMR,
 • Postępowania reklamacyjne m.in w szkodach w transporcie,
 • Obliczanie utraconych korzyści finansowych związanych z dochodzeniem przez przedsiębiorców odszkodowań w związku z np.: przestojami pojazdów,
 • OBSŁUGA LOGISTYCZNA FIRM - CONTROLLING FINANSOWY, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W DZIAŁACH LOGISTYCZNYCH - eliminacja pustych przebiegów, wykrywanie nieprawidłowości,
 • KOSZTORYS PONIESIONEJ STRATY FINANSOWEJ,
 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH ORAZ OFERT PRZETARGOWYCH,
 • Przewozy chłodnicze,
 • Analiza listów przewozowych CMR, zleceń przewozowych oraz umów o współpracę pomiędzy przewoźnikami a kontrahentami,
 • Ekonomika transportu drogowego,
 • Międzynarodowy i krajowy transport drogowy (przepisy prawa polskiego, unijnego oraz krajów wschodnich,
 • Opłaty drogowe, ograniczenia w ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • Rachunkowość w transporcie,
 • Podatek VAT i AKCYZA w transporcie paliw ciekłych,
 • KALKULACJE KOSZTOWE - RENTOWNOŚĆ - DO UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z ZAKRESU WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZOWYCH,
Dodatkowo oferuję doradztwo z zakresu:
 • audyty w zabezpieczeniu ładunków przed rozpoczęciem przewozu,
 • optymizacja kosztów przewozowych w przedsiębiorstwie - analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz określenie rentowności przewozu, wycena przedsiębiorstw,
 • długoterminowe doradztwo w prowadzeniu firmy przewozowej - doradztwo osobiste i telefoniczne,
 • doradztwo w postępowaniach sądowych - audyt pozwów sądowych o odszkodowania w transporcie, głównie przed sądami gospodarczymi,

parallax background
Podejmę współpracę z: firmami przewozowymi, kancelariami prawnymi oraz podatkowymi a także firmami ubezpieczeniowymi.